Προφίλ

All fine architectural values are human values, else not valuable...

Ο Ρεΐζης Αλέξης και η Ρεΐζη Μαρία ξεκίνησαν από το 2002 την εταιρεία με την επωνυμία ΡΕΪΖΗ ΟΕ. Στεγάζεται σε έναν χώρο ειδικά διαμορφωμένο για τεχνικό γραφείο στην Σ. Οικονόμου 17 στην Αλεξανδρούπολη. Στόχος της εταιρείας είναι η αρχιτεκτονική με βασικές παραμέτρους την αισθητική, την δημιουργία συνθηκών καλύτερης διαβίωσης, την ικανοποίηση των λειτουργικών αναγκών του χρήστη και την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω του βιοκλιματικού σχεδιασμού σε κτίρια κατοικίων, σε ειδικά κτίρια και σε επαγγελματικούς χώρους. Η εταιρεία ασχολείται με τα εξής :

 • Μελέτες – κατασκευές κατοικιών-ξενοδοχειακών μονάδων-ειδικών κτιρίων
 • Οικοδομικές άδειες
 • Μελέτες-κατασκευές βιοκλιματικών /οικολογικών κτιρίων σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Ε.Ν.Α.Κ.) και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα
 • Ανακαινίσεις παλιών κτιρίων με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση και την εξοικονόμηση ενέργειας
 • Διακοσμήσεις καταστημάτων,επαγγελματικών χώρων και κατοικιών
 • Ανακαινίσεις κτιρίων –διαμερισμάτων-κατοικιών
 • Αναπαλαιώσεις κτιρίων
 • Σχεδιασμός επίπλων-ειδικών κατασκευών
 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις –Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης για μεταβιβάσεις και ενοικιάσεις ακινήτων-ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας (Εξοικονόμηση κατ’οίκον)
 • Έλεγχος με θερμοκάμερα και με άλλα ειδικά όργανα μέτρησης των συνθηκών και των δομικών στοιχείων κατοικιών-επαγγελματικών χώρων και δημοσίων κτιρίων.
 • Πρόληψη και θεραπεία προβλημάτων υγρασίας – μούχλας
 • Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας και προτάσεις βελτίωσης της θερμομόνωσης του κτιρίου-εντοπισμός θερμογεφυρών-έλεγχος και προτάσεις βελτίωσης των συνθηκών θερμικής άνεσης
 • Έλεγχος απόδοσης φωτοβολταϊκών πάρκων
 • Έλεγχος απόδοσης συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού
 • Διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων

Ρεΐζης Αλέξης

Αρχιτέκτονας Α.Π.Θ.,

MSC in built environment: Environmental Design And Engineering, UCL

Ρεΐζη Μαρία

Αρχιτέκτονας Α.Π.Θ.